lauantai 31. toukokuuta 2014

Akkukäytöllä joustoa raitiolinjoihin

São Paulossa otetaan vuosina 2014 ja 2015 käyttöön 22 Vossloh Tramlink V4 -raitiovaunua.
Jokaisessa raitiovaunussa on 16 kWh LTO-akusto. Konvertterin hetkellinen huipputeho on 324 kW.

Akkukäytöt ovat yleistymässä raitiovaunuissa, sillä monien kaupunkikeskustojen historiallisesti ja arkkitehtonisesti arvokkailla alueilla ei voida tai haluta rakentaa kadun yläpuolelle sijoitettavia ajojohtimia.

keskiviikko 21. toukokuuta 2014

Julkisen liikenteen latausverkko tehokäyttöön

Julkisen liikenteen latausverkon käyttöastetta voidaan tulevaisuudessa lisätä merkittävästi, jos latausverkostoa voidaan hyödyntää vuorokauden hiljaisena aikana monenlaisten hyötyajoneuvojen lataukseen.

”EU:n tavoitteet liikenteen päästöttömyydestä kaupunkikeskustoissa vuoteen 2050 mennessä asettavat haasteen paitsi julkiselle henkilöliikenteelle, myös kaupunki-infran kunnossapitoon käytettävälle kalustolle”, Jukka A. Mäkinen ABB:lta taustoittaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa äänettömästi liikkuvien, sähkökäyttöisten ajoneuvojen ottamista käyttöön esimerkiksi jätteenkeräilyssä ja katuverkon kunnossapidossa. Niitä voidaan käyttää ja ladata tehokkaasti öisin, kun muun julkisen liikenteen lataustarve on vähäisin.

sunnuntai 18. toukokuuta 2014

Tukholmassa sähköistetään saaristoalus

Tukholmaan on luvassa tulevina vuosina Movitzin lisäksi enemmänkin sähköaluksia, sillä Ecoresan ja
Echandia Marine suunnittelevat kaupunkiliikenteeseen aivan uutta 175 matkustajan alusta.

Tukholmassa vanhan kaupungin ja Solnan välillä liikennöivä sadan hengen matkustaja-alus Movitz on muutettu sähkökäyttöiseksi. Remontoitu alus aloittaa liikennöinnin hybridinä kesäkuussa 2014, täysin sähköiseen liikenteeseen on tarkoitus siirtyä elokuussa kun pikalatauspiste valmistuu.

keskiviikko 14. toukokuuta 2014

Sähköisen liikenteen toimenpideohjelma: Uutta liiketoimintaa autokannan kasvun kautta

"Mikäli autojen määrää ei saada Suomessa kasvuun, jäämme vuosia jälkeen maailman kehityksestä", varoittaa tuoretta sähköisen liikenteen toimenpideohjelmaa valmistellut Pekka Malinen Aalto-yliopistosta.


Toimenpideohjelman perimmäinen tavoite on sähköisen liikenteeseen linkittyvän liiketoiminnan kehittäminen ja tätä kautta uusien markkinoiden avaaminen Suomen elinkeinoelämälle. Liiketoimintaedellytysten kannalta oleellista on nopeasti syntyvä kriittinen massa, eli riittävä ajoneuvokanta, jotta palveluita voidaan testata ja kehittää.


Sähköisen startin nopeuttamiseksi selvityksessä ehdotetaan mm. autoveron ja arvonlisäveron poistamista sähköisiltä ajoneuvoilta sekä julkisten organisaatoiden esimerkkiä sähkö- ja hybridiautohankinnoissa.