keskiviikko 30. marraskuuta 2016

Sähköautoista tulee osa älykästä verkkoa

Sähköautojen määrän lisääntyessä on akuista tulossa merkittävä osa älykästä energiajärjestelmää. Sähköautojen latauksella ja tarvittaessa myös akkujen purkamisella verkkoon päin voidaan nopeasti tasapainottaa kysynnän ja tuotannon vaihteluita.

”Jo nyt käytössä olevalla teknologialla pystytään nostamaan tai laskemaan sähköauton lataustehoa ja tarvittaessa katkaisemaan lataus”, latausjärjestelmiä kehittävän Ensto Chagon kehityspäällikkö Ville Parviainen kertoo.
V2H tarkoittaa sähköauton liittämistä osaksi kodin älykästä sähköverkkoa, V2G puolestaan tulee integroimaan sähköauton valtakunnalliseen voimajärjestelmään. Kuva: Chago.