keskiviikko 14. toukokuuta 2014

Sähköisen liikenteen toimenpideohjelma: Uutta liiketoimintaa autokannan kasvun kautta

"Mikäli autojen määrää ei saada Suomessa kasvuun, jäämme vuosia jälkeen maailman kehityksestä", varoittaa tuoretta sähköisen liikenteen toimenpideohjelmaa valmistellut Pekka Malinen Aalto-yliopistosta.


Toimenpideohjelman perimmäinen tavoite on sähköisen liikenteeseen linkittyvän liiketoiminnan kehittäminen ja tätä kautta uusien markkinoiden avaaminen Suomen elinkeinoelämälle. Liiketoimintaedellytysten kannalta oleellista on nopeasti syntyvä kriittinen massa, eli riittävä ajoneuvokanta, jotta palveluita voidaan testata ja kehittää.


Sähköisen startin nopeuttamiseksi selvityksessä ehdotetaan mm. autoveron ja arvonlisäveron poistamista sähköisiltä ajoneuvoilta sekä julkisten organisaatoiden esimerkkiä sähkö- ja hybridiautohankinnoissa.


Malinen korostaa, että toimenpidesuosituksia ei esitetä pysyvinä ratkaisuina, vaan niitä tarvitaan sähköisen liikenteen luontaisen, markkinaehtoinen liiketoiminnan käynnistämiseen. ”Kasvupohja älykkään liikenteen ekosysteemeille sekä siihen liittyvälle liiketoiminnalle voi syntyä sähköisen liikenteen strategian ja johdonmukaisen politiikan kautta”, Malinen arvioi.

Autojen tekniset ominaisuudet ja hinta hidasteena

Tutkimuksessa sähköisen liikenteen tilaa ja tulevaisuuden kehitysnäkymiä Suomessa selvitettiin verkkokyselynä. Siihen vastasi noin 200 pääasiassa liike-elämän edustajaa. Lisänäkemystä sähköisen liikenteen toimenpideohjelman pohjaksi haettiin asiantuntijahaastatteluista ja -seminaareista.

”Kyselyssä nousi suurimmaksi haasteeksi nykyisten sähköautojen tekniset ominaisuudet, vaikka autojen käytettävyys on parantunut merkittävästi viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tässä akun kestolla arktisissa olosuhteissa ja pitkillä välimatkoilla oli iso merkitys”, Pekka Malinen kertoo.

”Toisenlaisena hidasteena on sähköautojen korkea hinta. Selvityksessä ehdotammekin ratkaisuksi sähköautojen 0-verotusta osana toimenpideohjelmaa. Suomalaisten tietoisuutta sähköisen liikenteen eduista on myös lisättävä”, hän jatkaa.

Raportin mukaan osa suosituksista on luonteeltaan sellaisia, että kerran toteutettuna ne tulevat palvelemaan sähköisen liikenteen tarpeita pitkälle tulevaisuuteen, ja ne täytyy joka tapauksessa toteuttaa ennemmin tai myöhemmin. Useat esitetyistä ratkaisuista ovat myös suorilta ja epäsuorilta kustannusvaikutuksiltaan erittäin vähäisiä. Ehdotettujen toimenpiteiden kustannusvaikutus arvioidaan myös kokonaisuutena melko vähäiseksi. Tietyt toimenpide-ehdotukset itse asiassa jopa pienentävät elinkaarikustannuksia verrattuna nykyiseen toimintatapaan.

Autoista liikenteen kokonaissuunnitelmaan osana älykästä ympäristöä

Liikenteen kehittyminen merkitsisi myös siirtymistä autoperusteisesta järjestelmästä liikennejärjestelmään perustuvaan malliin, jossa toimivat liikennejärjestelmät ovat osana älykäs kaupunki -suunnittelua. Nykyisessä autoperusteisessa järjestelmässä tärkein elementti on henkilöauto, jolla päivittäiset liikkumistarpeet pääosin hoidetaan.

Liikennejärjestelmään perustuvassa suuntauksessa kehitetään yksityisen ja julkisen liikenteen integraatiota, ja henkilöautojen määrään alkavat vaikuttaa ekologiset toimintamallit, kuten autojen yhteiskäyttö ja liikkumisen tilauspalvelut.

Älykäs ympäristö tuo mukanaan sähköisen liikenteen kokonaisvaltaisen huomioimisen yhdyskuntasuunnittelussa sekä älykkäitä sähköverkkoja, jolloin sähköautojen akkuja voidaan hyödyntää energian varastoinnissa ja kuormituspiikkien tasauksessa. Tässä mallissa keskeinen mahdollistajan rooli on valtiovallalla, kunnat ja kaupungit sekä yksityiset organisaatiot vastaavat käytännön toteutuksesta. Kansalaisten mukaan saanti sähköisen liikenteen käyttäjiksi on avainasemassa. Malli mahdollistaa Malisen mukaan myös hyvät liiketoimintamahdollisuudet elinkeinoelämälle avaten uusia ja kasvavia markkinoita.

”Uusien älykkäiden liikennejärjestelmien kehittäminen ja toteuttaminen edellyttää saumatonta julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä ja yhteisiä tavoitteita. Uusien ajoneuvotekniikoiden ja niihin perustuvien järjestelmien käyttöönotossa valtiovallalla on tärkeä proaktiivinen rooli”, toteaa Pekka Malinen.


Kohti päästötöntä liikennettä – Sähköisen liikenteen toimenpideohjelma julkistettiin Espoossa 14.5. pidetyssä Sähköisen liikenteen foorumissa.

Sähköisen liikenteen visio ja toimenpideohjelma syntyivät Aalto-yliopiston yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n kanssa tekemän tutkimuksen tuloksena. Toimenpideohjelma on ladattavissa pdf-muodossa Teknologiainfo Teknova Oy:n verkkosivuilta.
Lisätietoja:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti