torstai 24. syyskuuta 2015

Raskaan kaupunkiliikenteen sähköistäminen parantaisi kaupunkien ilman laatua

Kaupunkikeskustojen ilman laatua parannettaisiin tehokkaimmin liikenteen vähentämisen lisäksi raskaan liikenteen sähköistämisellä. Typpidioksidin määrää hengitysilmassa vähentäisi erityisesti dieseleiden korvaaminen paikallisesti päästöttömällä sähköisellä liikenteellä. Samalla vähenisivät tehokkaasti myös liikenteen pienhiukkaspäästöt.
Yksi pääkaupunkiseudun HSY:n siirrettävistä ilmanlaadun mittausasemista sijaitsee tänä vuonna Mannerheimintiellä. Katukuilussa ilman typpidioksidi- ja pienhiukkaspitoisuudet nousevat korkeiksi. 

”Varsinkin dieselbussien sähköistämisellä olisi tosi merkittävä vaikutus, sillä raskaan liikenteen vaikutus päästöihin on iso. Hengitysilman laadun kannalta sähköbusseja pitäisi saada nimenomaan kantakaupungin liikenteeseen”, sanoo Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristötarkastaja Suvi Haaparanta.