maanantai 31. elokuuta 2015

Jakeluverkostoselvitys valmiiksi syksyn aikana


Liikenne- ja viestintäministeriö viimeistelee syksyn aikana esityksen perinteisten öljypohjaisten polttoaineiden korvaamisesta vaihtoehtoisilla käyttövoimilla. Kyse on erityisesti jakeluverkosta: EU:n jakeluinfradirektiivi edellyttää jäsenmaita selvittämään vuoteen 2016 mennessä miten jakeluverkostoa ja markkinoita kehitetään.

Liikenteen energiankäyttöön tultaneen puuttumaan myös hallituksen uudessa energia- ja ilmastostrategiassa. Vuoteen 2030 tähtäävän strategian valmistelu käynnistyy syksyllä ja se valmistuu vuoden 2016 kuluessa.


Jakeluinfradirektiivi velvoittaa rakentamaan EU:n määrittelemän TEN-T-ydinverkon varrelle "asianmukaisen määrän" sähkön latauspisteitä ja maakaasun jakeluasemia 2025 mennessä. Kuva: Liikennevirasto.

"Asianmukainen määrä" latauspisteitä


Jakeluinfradirektiivi velvoittaa rakentamaan TEN-T-ydinverkon varrelle "asianmukaisen määrän" sähkön latauspisteitä ja paineistetun maakaasun (CNG) jakeluasemia 2025 mennessä. Tarkoituksena on taata unioninlaajuinen liikennöinti esimerkiksi kaasu- ja sähkökäyttöisillä ajoneuvoilla.

Suomessa ydinverkko kattaa väylät Helsingistä pohjoiseen Tampereen ja Jyväskylän kautta Kemiin ja Tornioon, idässä Venäjän rajalle ja lännessä Turkuun ja Naantaliin. Sisävesistä TEN-T ydinverkon alueeseen kuuluvat Saimaan laivareitit.

Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on, että kaupungeissa ja pääteillä pystytään liikennöimään sähköllä ja maakaasulla jo vuoteen 2020 mennessä. Kotimaisen etanolin ja biodieselin maanlaajuinen jakelu on käytännössä jo olemassa.

Tavoiteltu sähköautojen latauspisteverkosto vuosina 2017-2019. Kuva: Liikenne- ja viestintäministeriö. 


Teknologianeutraali näkökulma


Jakeluverkoston esiselvityksen tehneen asiantuntijaryhmän mukaan valtion tulisi huolehtia ensisijaisesti uusia energianlähteitä käyttävien autojen osuuden kasvusta. Tätä kautta saataisiin myös uusi jakeluinfra vähitellen kannattavaksi. Ohjauskeinojen tulisi olla teknologianeutraaleja.

Direktiivin perimmäinen tavoite on vähentää kasvihuonepäästöjä ja liikenteen energiankulutusta. Suomen näkökulmasta vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoiden kehittyminen voi myös parantaa huoltovarmuutta ja suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä.

Kansanedustajat vaativat vauhtia


Kansanedustajat Kai Mykkänen ja Harri Jaskari ovat jo kiirehtineet toimenpiteitä tuontiöjyn käytön puolittamiseksi. Mykkäsen mukaan Suomessa olisi satsattava mm. pikalatausverkoston laajentamiseen sekä kannustettava autokannan uusiutumiseen siten, että Suomen teillä on 300 000 sähkö- ja biokaasuautoa vuonna 2030.

”Energiaremontti voi irrottaa meidät fossiilisten polttoaineiden tuontilaskusta ja luoda pohjan kymmenille tuhansille työpaikoille. Vientimarkkinoille pääseminen edellyttää Suomeen edellkävijämarkkinaa, jolla ratkaisuja päästään demonstroimaan”‚ Mykkänen ja Jaskari sanovat.

Kansanedustajien ehdottamiin keinoihin kuuluvat mm. kannustimet autokannan uusiutumiseen siten, että Suomen teillä on 300 000 sähkö- ja biokaasuautoa vuonna 2030.

Lue lisää:
Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkko. Ehdotus kansalliseksi suunnitelmaksi vuoteen 2020/2030
Liikennevirasto: TEN-T verkot

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti