maanantai 15. kesäkuuta 2015

Varaudu tulevaan sähköajoneuvojen latauksessa

Sähköisen liikenteen teknologinen kehitys on nopeaa, joten latausjärjestelyjä ja niihin liittyviä sähköasennuksia suunniteltaessa kannattaa varautua tulevaan. Esimerkiksi maakaapelit on syytä asentaa suojaputkeen, jotta niiden vaihtaminen onnistuu tarvittaessa helposti, kirjoittaa SESKOn toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman.

Latauspisteiden suunnittelussa kannattaa varautua siihen, että peruslatauksen lisäksi myöhemmin tarpeelliseksi osoittautuvat palvelut on helppo toteuttaa. Tällaisia ovat kuormituksen latauspistekohtainen ohjaus ja mittaus, etähallinta ja käyttäjän tunnistus. Turvallisuussyistä voi olla tarpeen liittyä myös muihin järjestelmiin, kuten paloilmoitinjärjestelmään.

SESKOn sähköajoneuvojen latausjärjestelmiä standardoiva komitea SK 69 osallistuu Suomen edustajana kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien laadintaan. Lisäksi komitea ylläpitää verkkosivulta sähköajoneuvojen lataussuositusta.Lämmityspistorasia ei sovi jatkuvaan käyttöön


Nykyiset autolämmityspistorasiat ja muut kotitalouspistorasiat eivät sovellu teknisten rajoitustensa vuoksi jatkuvaan käyttöön. Niitä voidaan käyttää tilapäisesti hitaaseen lataukseen (lataustapa 2), mutta silloinkin on varmistettava että verkko soveltuu paljon kuormitusta aiheuttavaan lataukseen.

Sähköajoneuvojen lataamiseen onkin pyrittävä käyttämään erityisesti tähän tarkoitukseen suunniteltuja tai muutoin latauskäyttöön sopiviksi todettuja latauspisteitä.

Turvallisuuden ja käyttömukavuuden kannalta on tärkeää, että lataukseen käytettävät pistorasiat sijoitetaan siten, että sähköajoneuvo voidaan liittää niihin normaalipituisella liitäntäjohdolla ilman jatkojohtoja. Latausjohto voidaan liittää myös kiinteästi sähköasennukseen, jolloin ei tarvita lainkaan pistotulppaa eikä -rasiaa. Syöttöä ei luonnollisesti saa ottaa rakennuksen sisätiloista, esimerkiksi ikkunoiden tai ovien kautta. Lisäksi liitäntäjohdon on oltava ajoneuvon valmistajan hyväksymä.

On tärkeää huomioida, että latauksen aikana sähköajoneuvo on pitkiä aikoja valvomatta liitettynä pistorasiaan. Tämän vuoksi syötöt on suojattava vikavirtasuojalla.

Latausjärjestelmiä suunniteltaessa selvitetään syöttävän sähköjärjestelmän nykyinen kuormitus, kunto ja häiriötasot, jotta tiedetään, voidaanko järjestelmään liittää uutta kulutusta vai onko sähköliittymää muutettava.

Jos latauksessa on kerrallaan vain yksi ajoneuvo, on varauduttava sen täyden tehon syöttämiseen. Jos latauspisteitä on useampia, voidaan tehonrajoituksen avulla käyttää pienempää tasoituskerrointa. Jotta liittymän kokoa ei tarvitsisi kasvattaa, voidaan kuormanohjauksen avulla jakaa käytettävissä oleva teho käytössä olevien latauspisteiden kesken.

Sinikka Hieta-Wilkman
Toimitusjohtaja, SESKO


SESKO on Suomen sähköteknisen alan standardointijärjestö. Lisätietoja sähköautojen lataukseen liittyvästä standardoinnista ja lataussuosituksesta antaa SESKOssa kehityspäällikkö Juha Vesa, juha.vesa@sesko.fi, puh. 045 657 8661.

Lue lisää: 
Sähköautojen lataussuositus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti