keskiviikko 11. maaliskuuta 2015

Tanska kehittää latausverkkoja EU-tuella

Tanskassa päivitetään 40 latausasemaa eurooppalaisten standardien mukaisiksi. Kuva: INEA.

Tanska on mukana kahdessa EU:n pilottiprojektissa, joissa kehitetään eurooppalaista latausasemaverkostoa. ELECTRIC-hankkeessa rakennetaan Ruotsin, Tanskan, Saksan ja Alankomaat kattavaa 155 pikalatausaseman verkostoa ja sen rinnalla päivitetään jo olemassaolevia latausasemia eurooppalaisten standardien mukaisiksi.ELECTRIC-hankkeessa tärkeimpien moottoriteiden varrelle rakennetaan Tanksassa 23 ja Ruotsissa 35 latausasemaa. Tavoitteena on kiihdyttää sähköautojen käyttöönottoa ja kehittä parhaita toimintamalleja käytettäväksi muissa Euroopan maissa.

Hankkeen budjetti on 8,4 miljoonaa euroa, josta kansallinen osuus on 50 prosenttia. Hankkeessa ovat mukana mm. ABB ja Fastned sekä sähköyhtiö Öresundskraft.

Toisessa pilottiprojektissa päivitetään 40 latausasemaa eurooppalaisten standardien mukaisiksi. Päivitetyt latausasemat ovat multistandardi-pikalatausasemia. EU rahoittaa puolet 2,3 miljoonan euron budjetista. Päivitettävä latausverkosto toimii esimerkkinä muille Euroopan maille: projektin kautta on tarkoitus kerätä käyttökokemuksia kansallisen latausverkoston kehittämisestä ja tukea ympäristöystävällisen teollisuuden kehittymistä Euroopassa. Hankkeella tavoitellaan myös ympäristöhyötyjä, kuten melun ja etenkin kaupunkien ilmansaasteiden vähentämistä.

Molemmat projektit päättyvät joulukuussa 2015 ja niitä rahoitetaan Euroopan komission TEN-T-ohjelman kautta. TEN-T -tukiohjelman tarkoituksena on tukea liikenneinfrastruktuurin rakentamista ja päivittämistä Euroopan unionin alueella. Tavoitteena on myös öljyn korvaaminen muilla energianlähteillä sekä ympäristökustannusten vähentäminen.

Projekteja hallinnoi Euroopan Komission INEA-virasto (Innovation & Networks Executive Agency, innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto).

Lue lisää

European Long-distance Electric Clean Transport Road Infrastructure Corridor (ELECTRIC) http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/multi_country/2013-eu-92043-s.htm

Nationwide Fast Charge network - upgrade of existing network to meet European standards http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/denmark/2013-dk-92046-s.htm

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti