maanantai 30. maaliskuuta 2015

Selvitys: Liikenteen sähköistyminen lisäisi työtä ja vientiä

Liikenteen sähköistymisellä on merkittäviä positiivisia vaikutuksia Suomen talouteen ja työllisyyteen. Jos sähköisten henkilöautojen osuuden nousisi 15 prosenttiin ja lähiliikenne sähköistyisi merkittävissä määrin vuoteen 2030 mennessä, kohenisi vaihtotaseemme 165 miljoonalla eurolla.

Sähköisen liikenteen dynaamiset vaikutukset -selvityksen Teknologiateollisuus ry:lle laatineen Gaia Consulting Oy:n mukaan sähköinen liikenne hyödyttää kansantaloutta teknologiaviennin, työllisyyden kasvun sekä liikennepolttoaineiden vaihtotaseongelman pienenemisen kautta.
Kuva: Gaia Consulting. 


Selvityksessä arvioidaan, että vientimahdollisuuksia löytyy etenkin latausteknologiasta sekä sähköisistä linja-autoista. Suomalaisilla yrityksillä on merkittävää osaamista ja vientimahdollisuuksia myös älykkään liikenteen ja älykkään sähköverkon järjestelmissä sekä sähköistyvissä työkoneissa ja hyötyajoneuvoissa.

”Gaian selvitys osoittaa, että sähköinen liikenne on Suomelle merkittävä korkean teknologian talouskasvun ja työllisyyden lähde”, toteaa Teknologiateollisuuden sähköisen liikenteen toimialaryhmän puheenjohtaja Matti Rae.

Suomessa on tällä hetkellä 2,6 miljoonaa henkilöautoa ja 12 500 linja-autoa. Gaian skenaarion mukainen 15 prosentin osuus merkitsisi 410 000 sähköllä kulkevaa henkilöautoa. Lähiliikenteen busseista voitaisiin sähköistää merkittävä osa, jolloin liikenteessä olisi 1500 sähköbussia. Tällä hetkellä Suomessa on noin tuhat sähköautoa.

Liikenteen sähköistyessä fossiilisten liikennepolttoaineiden käyttö vähenee nykyisestä 5 miljardista litrasta noin 400 miljoonalla litralla ja vuosittaiset hiilidioksidipäästöt pienenevät 11 miljoonasta tonnista 810 000 tonnilla. Sähkön käyttö lisääntyy vain noin yhdellä terawattitunnilla nykyisestä 84 terawattitunnista.

Liikenteen sähköistyminen on merkittävä mahdollisuus Suomelle


Selvityksestä käy ilmi, että täyssähköautot tuovat kuluttajille selviä elinkaaren aikaisia säästöjä ja sähköautojen hintojen katsotaan alenevan lähelle polttomoottoriautojen hintoja erityisesti akkuteknologian kehityksen vuoksi.

Teknologiateollisuus ry:n sähköisen liikenteen toimialaryhmän näkemyksen mukaan liikenteen sähköistymisen edut ovat kokonaisuudessaan niin merkittävät, että kohdistetut ohjaustoimet ovat perusteltuja. Sähköinen liikenne on globaali kasvualue kansainvälistyvälle teollisuudellemme mutta myös oivallinen keino lisätä energiatehokkuutta liikenteessämme. Liikenteen sähköistyminen luo maahamme kattavan latausinfrastruktuurin sekä merkittävän vähäpäästöisten ajoneuvojen kannan.

”Nyt käynnistynyt erinomainen kehitys saadaan jatkumaan konkreettisilla toimenpiteillä sekä pitkäjänteisillä ohjauskeinoilla. Sähköistä liikennettä tuleekin kehittää johdonmukaisesti liikenteen energiatehokkuuden lisäämiseksi ja päästövähennysten aikaansaamiseksi”, Matti Rae sanoo.

Rae korostaa, että sähköinen liikenne on osa globaalia muutosta, joka biopolttoaineiden, kaasun ja vedyn kanssa pysyvästi parantaa liikenteemme ympäristövaikutuksia.


Lue lisää:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti