keskiviikko 18. maaliskuuta 2015

Horisontti tukee myös yritysten innovaatioita

Sähköbusseja rakentava suomalainen Linkker on yksi ensimmäisistä EU:n Horisontti 2020 -ohjelman kautta rahoitusta saaneista yrityksistä. Hakijoita oli paljon ja kilpailu erittäin kovaa. Alustavien tulosten mukaan suomalaiset ovat pärjänneet kilpailussa kohtalaisesti, tosin parempaankin olisi potentiaalia.


Helsingin seudun liikenne (HSL) tilasi Linkkeriltä 12 sähköbussia pääkaupunkiseudun liikenteeseen. Ensimmäiset Linkkerin bussit tulevat käyttöön vielä tänä vuonna Espoossa.EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittava Horisontti 2020 –ohjelma pyörähti käyntiin reilu vuosi sitten. Ohjelmasta myönnetään yritysten, tutkijoiden ja monien muiden organisaatioiden projekteille kaikkiaan 80 miljardia euroa seitsemän vuoden aikana vuoteen 2020 mennessä. Ensimmäinen suuri hakukierros on takana, ja alustavien tulosten mukaan Suomeen olisi tulossa noin 120 miljoona euroa, tästä yrityksille reilut 30 miljoonaa.

Yrityksiä tarvitaan projekteihin

”Ohjelma on avoin kaikenlaisille yrityksille kokoon, ikään ja toimialaan katsomatta. Yrityksen tehtävä hankkeessa voi olla esim. tuotteen tai ratkaisun kehittäminen, loppukäyttäjän tarpeiden ymmärtäminen tai hankkeessa kehitetyn teknologian tai tuotteen testaus ja pilotointi”, kuvaa asiantuntija Elina Holmberg Tekesistä yrityksen mahdollista roolia konsortiossa. Elina toimii Suomessa Horisontin Liikenne-kokonaisuuden yhteyshenkilönä.
Elinan mukaan suomalaiset hakijat ovat meriliikenteen lisäksi pärjänneet kohtuullisesti myös sähköisessä liikenteessä. Lisäksi sähköbusseja rakentava Linkker Oy oli ensimmäisten joukossa, jotka viime vuonna saivat rahoitusta uudesta pk-instrumentista. Voimakasta kansainvälistä kasvua hakeva innovatiivinen pk-yritys voi saada yksinkin rahoitusta tästä pk-instrumentista oman tuotteensa kaupallistamiseen.

Hakuja auki - nyt liikkeelle!

Horisontissa tutkimushankkeen kuluista komissio rahoittaa 100 % ja markkinaläheisessä hankkeessakin 70 %. Elina Holmbergin mukaan rahoitus ei yksin ole osallistumisen syy: ”Näissä hankkeissa pääsee mukaan kansainvälisiin verkostoihin, yhteistyöhön Euroopan huipputoimijoiden kanssa ja pysymään mukana alan kansainvälisessä kehityksessä.”
”Tänä vuonna on kaksi liikenne-aiheeseen liittyvää hakua auki lokakuun puoliväliin saakka, joten nyt kannattaa lähteä liikkeelle”, kannustaa Elina Holmberg.  Hakuaiheina on raskaiden ajoneuvojen voimansiirto ja päästöjen optimointi sekä sähköisten ajoneuvojen suorituskyvyn optimointi ja integrointi sähköverkkoon.

Oppia hakemuksen tekoon arvioinnista

Entäpä jos hioisit ensin taitojasi arvioijana ja vasta sitten lähtisit tekemään hakemusta? Komissio hakee jatkuvasti asiantuntijoita ja nyt erityisesti bisnes-osaajia sekä innovaatiotoiminnan ymmärtäjiä toimimaan Horisontti-hakemusten arvioijina.
Kaija Pöysti, Intosome Oy:n partneri, on arvioinut hakemuksia ja kannustaa yrityksiä mukaan: ”Yrittäjien kannattaa tarjoutua arvioijiksi. Siinä saa hyvän käsityksen arviointiprosessista sekä siitä, mihin hakemuksissa kiinnitetään huomiota. Mitä enemmän suomalaisilla on arviointikokemusta, sen tehokkaammin pystymme hyödyntämään tätä erinomaista rahoitusmahdollisuutta.”
Arviointiprosessin ja arviointiperusteiden ymmärtäminen auttaa Kaijan mukaan ehdottomasti oman hakemuksen tekemisessä. Erityisen tärkeää on osata ilmaista hyödyt ja vaikutukset selkeästi. Vaikutusta kun pitää olla sekä oman yrityksen työpaikkojen määrän kasvuun että välillisesti koko alan kasvuun Euroopassa. ”Suomalaiset yrittäjät joukolla vaan mukaan arvioimaan!” innostaa Kaija Pöysti.

Apu on käden ulottuvilla

Yksin ei Horisontin tielle tarvitse lähteä, vaan opastusta on tarjolla. Hakijoita neuvoo Tekesissä toimiva EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat eli EUTI. Lisäksi aihekohtaista asiantuntevaa opastusta antavat Horisontille nimetyt yhteyshenkilöt, kuten Elina Holmberg ICT- ja Liikenne-aiheista. Lisäksi Elina on perehtynyt erityisesti yritysten osallistumismahdollisuuksiin sekä pk-instrumenttiin.

Eija Auranen
asiantuntija, Tekes/EUTI

Lisätietoja:
www.tekes.eu ja elina.holmberg@tekes.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti