torstai 12. kesäkuuta 2014

Sähköisen liikenteen ekosysteemi on mahdollisuus Suomelle

Sähköauto on Suomessa tällä hetkellä noin 10 000 euroa vastaavaa polttomoottoriautoa kalliimpi. Edullisemmat käyttökustannukset kompensoivat hintaeron noin viidessä vuodessa, mikäli autolla ajetaan 30 000 km vuodessa. Sähköauto ei siis ole kokonaisuudessaan halpa, ainakaan vielä.

Suomalainen osaaminen ja sen kehittäminen on usein vaatinut monen tahon keskitettyä tahtotilaa ja selkeää etemiskarttaa edistyäkseen. Trendit ovat aluksi pieniä, mutta pidemmällä tähtäimellä merkittäviä. Korkean koulutustason Suomessa ”Proof-of-Concept” -tyyppisiä järjestelmiä on hyvä kokeilla ja kehittää osana monimuotoista kehittyvää teknologiayhteiskuntaa.


Jotta tulevaisuuden tekniikasta saadaan kilpailukykyinen ratkaisu nykypäivän Suomeen tarvitaan rakentava asenne ja tahtotila. Sähköinen liikenne ja sen ympärille mahdollistuva ekosysteemi, voisi olla yksi tälläinen rajattu ”proof-of-concept”, toteutettavuusdemo, jonka periaatteita voisi levittää sitten laajemmin muuallekin yhteiskuntaan. Tällä hetkellä sähköisen liikenteen ympärillä toimii innokkaita, teknologisesti edistyksellisiä yrityksiä, joten palikat ovat siinä mielessä koossa.

Toimiva ekosysteemi tarvitsee palvelukonseptin, joka tarjoaa rajapinnat mukaan tuleville osapuolille ja setin palveluita. Sähköisen liikenteen osalta tälläisiä palveluita voisivat olla akkujen varaustilanteen ja kunnon seuranta, vapaiden latauspisteiden tunnistaminen, huoltopalvelusopimusten hallinta, palvelutason evaluointi ja seuranta sekä dynaaminen raportointi. Sosiaalista ulottuvuutta voisivat tuoda kimppakyytipalvelut sekä sähköisen liikenteen mahdollinen integrointi julkiseen liikenteeseen.

Osin tälläisiä järjestelmiä jo kehitetään ja käytetään. Sähköinen liikenne on uutta ja nopeasti kehittyvää ja siten digitaalisen ulottuvuuden lisääminen siihen avaisi uusia mahdollisuuksia koko yhteiskunnan toimintojen tehostamiseen. Yhteiskunta voisi olla tälläisen palvelukonseptin ylläpitäjä tai mahdollistaja. Ohjelmistoja ja ratkaisuja tämän toteuttamiseen käytännössä löytyy jo nyt markkinoilta, järjestelmät tarvitsee vain integroida yhteen.

Vaikka sähköautojen käyttö on nyt vähäistä, on se kasvava alue. EU:n tavoite puolittaa polttomoottoriajoneuvojen käyttö kaupungeissa 2030 ja poistaa kokonaan vuoteen 2050 mennessä luo pohjan kasvulle. Sähköistyneimmissä maissa, Norjassa ja Kaliforniassa sähköautojen osuus uusien autojen myynnistä on jo nyt jopa viidennes. Suomi pitkien etäisyyksien maana on vaikea sähköautoistaa, toisaalta tämän voisi nähdä myös mahdollisuutena – usein vaativat olosuhteet synnyttävät parhaat ratkaisut. Suomessa ei ole Norjan tai Kalifornian suuria pääomia, mutta täällä on perinteistä kyvykkyyttä puhaltaa yhteen hiileen tiukassa paikassa.

Tekniikan muutos on jatkuvaa ja siinä on oltava mukana. Yhteiskunnan teknisen rakenteen monimutkaistuminen vaikeuttaa reagointia. On kuitenkin tärkeää pysyä liikkeessä, paikalleen jääminen on suurempi riski, kuin edetä kohden tavoitetta vaikka välillä erehtyen. Tehdessä oppii.

Sähköauto on tulevaisuutta myös Suomessa, monessa muussa maassa se on jo nykypäivää.

Pasi Tuominen
toimitusjohtaja, Wapice Oy

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti