keskiviikko 1. tammikuuta 2014

Sähköinen liikenne tuo uusia toimijoita autoteollisuuteen

Patenttiverkkoanalyysi: uudet toimijat tulevat autoteollisuuteen

Patenttiverkostoanalyysi kertoo merkittävästä muutoksesta autoteollisuudessa. Samalla kun autonvalmistajien (OEMs) patenttien määrä on viime vuosina selvästi pudonnut, komponenttien valmistajat, infrastruktuuriin liittyvät yritykset ja auto-alalla aivan uudet toimijat, kuten sähköalan yritykset, ovat vahvistuneet.


Patenttiverkkoanalyysi antaa ajantasaisen kuvan yritysryppäistä, verkostoista ja teknologiaklustereista.
Muutos indikoi lisääntyvää kilpailua ja kilpailun siirtymistä vertikaalisten integroitujen yritysten dominomasta teollisuudesta kohti horisontaali-integroituja yrityksiä, jolloin uusien ja itsenäisten yritysten pääsy alalle helpottuu selvästi.

Aalto-yliopistossa analysoidut sähköautoihin liittyvät patentit osoittavat, että koko sähköisen liikenteen kehitys on hidastunut infrastruktuuri- ja komponenttivalmistajien myöhäisen liikkeellelähdön vuoksi. Yritykset ovat myös yhteiseen arkkitehtuuriin fokusoitumisen sijaan sijoittaneet kilpaileviin teknologioihin. Tämä on tyypillistä uusien toimialojen kehityksen alkuvaiheessa, jossa epävarmuudet ovat vielä suuria.Viime vuosina syntyi uusia klustereita

Autoteollisuus investoi 2000-luvun aikana auton teknologian kehittämiseen, mutta infrastruktuuria kehittävien yritysten kehitystoiminta on edennyt merkittävästi vasta viimeisen viiden vuoden aikana. Laaja ja luotettava latausinfrastruktuuri on välttämätön, jotta kuluttajat ottavat sähköautot käyttöön. Myös latausinfrastruktuurin hallinta on oma klusterinsa, jonka merkitys kasvaa lähitulevaisuudessa.

Patenttiverkosto-analyysissä tunnistettiin yhteensä kahdeksan klusteria, joista osa on kehittynyt vasta viime vuosina. Vuosina 2007–2010 klustereita oli kolme: sähköauton ja voimansiirron hallintateknologiat, latauksen hallintateknologia ja akkujen viilentäminen ja asennus. Vuosina 2011–2012 uusia klustereita olivat sähköautojen latausverkoston optimointi, hybridivoimanlähteen ja moottorin optimointi, vääntömomentin ja vetovoiman hallinta, 'duaali'-akut, invertterit ja sähköauton hallintateknologiat.

Patenttiverkostot keskeisiä strategisessa päätöksenteossa


Analyysimme kattaa vuosina 2007–2012 hyväksytyt patentit Yhdysvalloissa. Patenttiverkostoanalyysin tulkinnassa ja klustereiden nimeämisessä olemme käyttäneet sähkö- ja hybridiautoteknologian asiantuntijoita, jotta patenttiverkostot kuvattaisiin mahdollisimman todenmukaisesti.

Ymmärrys kehittyvistä teknologioista ja trendeistä on strategisesti tärkeää. Erityisesti tämä koskee yrityksiä ja organisaatiota, jotka toimivat kilpailluissa ja muuttuvissa liiketoimintaympäristöissä. Tämäntyyppisissä toimintaympäristöissä patentit ja niistä muodostuvat verkostot pystyvät visualisoimaan ja antamaan objektiivisen ja ajantasainen ymmärryksen toimialojen kehityksestä, esimerkiksi missä vaiheessa sähköautoalan kehitys on tänään ja miten tämä kehitys on muokkaamassa nykyistä autoalaa.

Kognitiivinen kartta kertoo yhteisestä teknologiasta


Käytimme sähkö- ja hybridiautoihin liittyvässä patenttiverkostoanalyysissä yhteissana-analyysiä, jolla voidaan kartoittaa kognitiivisia verkostoja ja luoda näistä kognitiivisia karttoja. Kartoilla voidaan viittauksiin perustuen esittää, miten patenttien teknologiat jakavat yhteistä teknologiaosaamista. Mitä vahvempi yhteys patenttien välillä verkostossa, sitä lähempänä nämä ovat teknologian suhteen.

Bibliometristä yhteissana-analyysiä käyttäen luoduilla patenttiverkostoilla pystytään visualisoimaan ajantasaisia teknologiaklustereita, yritysryppäitä ja verkostoja, sekä kuvaamaan viimeaikaista uuden toimialan kehitysdynamiikkaa. Viimeaikaisia patentteja ryhmittämällä voidaan siis saada entistä ajantasainempi kuva uusien alojen varhaisesta vaiheesta. Perinteiset analyysitekniikat ei tähän pysty, koska viittausten määrään perustuvalla analyysillä patenttien ja niihin liittyvän teknologian merkitystä voidaan arvioida vasta monien vuosien jälkeen.

Tutkimus kuuluu Tekesin EVE-ohjelman rahoittamaan Acting Effectively in Emerging Ecosystems -tutkimushankeeseen. Tutkimuksen lopulliset tulokset julkaistaan kevättalvella 2014.

Robin Gustafsson, strategisen johtamisen apulaisprofessori
robin.gustafsson@aalto.fi, puh. 050 316 0981

Dr. Marina Timmermanns
marina.timmermans@aalto.fi
Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Patenttiverkosto-analyysissä tunnistettiin yhteensä kahdeksan klusteria, joista osa on kehittynyt vasta viime vuosina.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti