keskiviikko 23. lokakuuta 2013

Autokatos lataa sähköautot Lappeenrannassa

Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon (LUT) ollaan rakentamassa Suomen suurinta, 220 kWp aurinkovoimalaa. Osaksi kokonaisuutta rakennetaan kaksi riviä autokatoksia, joiden katteena käytetään aurinkopaneeleja.

Voimalan rakentaminen on jo aloitettu ja se on valmistumassa hyvää vauhtia. Kattopinta-alaa on käytössä sähköntuotantoon yli 600 neliötä. Katoksiin asennetaan yhteensä 432 paneelia, jotka kytketään 18 paneelin sarjoiksi.Sähköntuotanto kuittaa rakennuskustannukset

Aurinkopaneeleiden verkkoon syöttöä varten tarvitaan yhteensä 12 invertteriä, joten yhteen invertteriin kytketään kaksi sarjaa eli yhteensä 36 paneelia.

Autokatospaneeleiden kokonaisteho on 108 kWp. Invertterien IP-luokitus sallii ulkoasennuksen, joten ne voidaan sijoittaa autokatosten tukirakenteisiin, eikä erillistä sähkötilaa tarvita. Autokatokset sijaitsevat olemassa olevien sähköautojen latauspisteen välittömässä läheisyydessä.

Autokatoksiin tulee 42 autopaikkaa ja katokset korvaavat osan olemassa olevista parkkipaikoista yliopiston kuudennen rakennuksen vierestä. Sähköntuotannon takia autokatoksen odotetaan maksavan itsensä takaisin nykyiselläkin sähkönhinnalla elinikänsä aikana. Aurinkopaneelien eliniän arvioidaan olevan noin 30 vuotta.

Latausenergia suoraan voimalasta

Aurinkovoimalaitos kytketään latausjärjestelmän kanssa samaan sähköverkkoon ja autojen latausenergia saadaan siten suoraan voimalasta.

LUT:n sähköautokalustoon kuuluu konvertoitu täyssähköauto Volkswagen Passat ja lisäakuilla varustettu, ladattavaksi hybridiksi muokattu Toyota Prius. Ladattavassa hybridissä on mahdollisuus sähkön verkkoon syöttöön sekä monipuolinen järjestelmä ajo- ja lataustottumusten mittaamiseen.

Ladattava hybridi on tutkimuslaite, joka toimii alustana älykkään asiakasrajapinnan testaamisessa ja mahdollistaa auton toimimisen osana älykästä sähköverkkoa. Auto voi osallistua verkon piikkikuormien leikkaamiseen laskemalla lataustehoa korkean kuormituksen aikana tai syöttämällä akusta sähköä verkkoon. Autonkäyttäjä voi myös asettaa auton optimoimaan latauskustannuksia ja lataamaan akkuja, kun energia on edullisinta.

Tutkimuksen tavoitteena on pilotoida autokatosta aurinkopaneelien telineenä ja aurinkopaneeleja katteena. Voimala toimii myös tutkimus- ja opetusympäristönä. Voimalan sähköntuottolukemia mitataan erillisellä energiamittarilla.

Latausjärjestelmän tavoitteena on kerätä mittaustietoa sähköautojen lataamisesta, autojen verkkoliitynnän mahdollisuuksista teknisissä sovelluksissa ja tarkastella uusia bisnesmalleja, joita sähköautojen latauksen yhteydessä voidaan hyödyntää.


Antti Kosonen
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
antti.kosonen@lut.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti