maanantai 30. syyskuuta 2013

Autoverouudistus vaikuttaa sähköautoilun tulevaisuuteen Suomessa


Erityisesti tiheään asutuilla kaupunkialueilla ympäristöohjauksen tulisi olla vahvimmillaan, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen kirjoittaa. 

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama tienkäyttömaksuja ja autoverouudistusta pohtiva työryhmä on esitellyt työnsä väliaikatietoja. Työryhmä on selvittänyt mallia, jossa autoverotuksen painopiste siirretään ajoneuvon hankintahinnasta sen käyttöön. Tämä tapahtuisi ottamalla käyttöön ajokilometreihin perustuva maksu, joka voisi olla taajaan asutuilla seuduilla suurempi kuin harvaan asutulla maaseudulla.

Tavoitteena on parantaa tieliikenteen taloudellista ohjausta, tehostaa liikennejärjestelmää, vähentää ympäristöhaittoja ja parantaa turvallisuutta sekä toki myös turvata valtion verotulot.

Työryhmän, jonka puheenjohtajana toimii yhden maailman suurimpiin kuuluvan öljy-yhtiön hallituksen puheenjohtaja, määräaika jatkuu vuoden 2013 loppuun.Nykyisessä autoverossa hiilidioksidipäästöjen määrä vaikuttaa autoveron suuruuteen ja tätä kautta suoraan ja välittömästi auton hankintahintaan. Tämä on ohjannut autovalintoja ja vähentänyt päästöjä.

On tärkeää, että verotuksen uudistamista pohdittaessa edelleen turvataan vahva ohjaavuus vähäpäästöisiin valintoihin. Tämä on varsin haastavaa, koska nyt edun saa autoverossa heti auton hankinnan yhteydessä ja yhdellä kertaa, kun taas suunnitellussa kilometrimaksussa etu tulisi parhaimmillaan vasta pitkällä aikavälillä auton koko käyttöajan aikana. Työryhmän pohtima malli tosiasiassa nostaisi vähäpäästöisten autojen, kuten sähköautojen, hankintahintaa suhteessa suurempipäästöisiin autoihin. Pahimmillaan kilometripohjainen maksu voisi näin merkittävästikin heikentää verotuksen ympäristöohjaavuutta.

Työryhmässä on pohdittu hiilidioksidikomponentin ottoa kilometrimaksun osaksi, mutta mitään arviota, miten ja kuinka vahvana ohjauskeinona sitä voitaisiin käyttää, ei ole käytettävissä.

Erityisesti tiheään asutuilla kaupunkialueilla ympäristöohjauksen tulisi olla vahvimmillaan. Myös EU:lla on tavoite vähentää perinteisiä polttoaineita käyttävien autojen käyttöä kaupunkiympäristössä. Sähköautot pystyvät vastaamaan tähän haasteeseen, mikäli vähäpäästöisyyden merkitys turvataan.

Juha Naukkarinen
toimitusjohtaja
Energiateollisuus ry

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti