torstai 18. lokakuuta 2012

Sähköisellä liikenteellä vaihtotaseen korjaustalkoisiin

Arvoisa sähköisen liikenteen ystävä,
Tervetuloa tutustumaan sähköisen liikenteen eli Electro Mobility -toimialaryhmän toimintaan ja toimialan ajankohtaisiin aiheisiin.

Sähköisen liikenteen toimialaryhmä pyörii Teknologiateollisuus ry:n fasilitoimana läheisessä kumppanuudessa mm. Tekesin, Energiateollisuuden, työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä alan johtavien tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

Toimialaryhmässä on mukana lähes 60 alan yritystä ja organisaatiota tavoitteenaan edistää alan toimintaympäristöä sekä verkottumista Suomessa, kaupallistaa suomalaista sähköisen liikenteen osaamista ja tehdä siitä uusia vientituotteita.Jotta suomalainen osaaminen pääsisi kansainvälisille markkinoille, toimiva ja kehittyvä kotimarkkina on tärkeä suomalaisten yritysten referenssikohteena ja testipenkkinä alan uusille ratkaisuille. Suomi on jäljessä muita Pohjoismaita sähköautojen määrässä. Siksi toimialan viestintä ja menestystarinoista kertominen ovat äärimmäisen tärkeitä alan kehitykselle.

Koska kestävä kehityksen edistäminen on myös kansallinen tavoitteemme, julkisten hankintojen ja investointien kohdistaminen alan yritysten tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin edistäisi tähän tavoitteeseen pääsyä. Yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi meidän on yhteistuumin tuettava alan yritysten verkottumista ja kansainvälistymistä sekä edesautettava toimialan osaamisen kehittymistä.

Suomen teollisuus on rakennemuutoksen kourissa, mikä on aiheuttanut kauppa- ja vaihtotaseen alamäen koko 2000-luvun ajan. Kauppa- ja vaihtotase ovat nyt negatiivisia. Suomen ostoista ulkomailta merkittävästä osasta vastaa öljyntuonti. Sähköisen liikenteen yleistämisen keskeinen tavoite onkin vähentää Suomen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja korvata ostot kotimaisella, jos vielä mahdollista, uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalla sähköllä.

Teknologian kehittyessä nopeasti sähköauton toimintasäde on jo nyt siedettävä ja se paranee vauhdilla. Itselläni on käytössä vapaa-ajan asunnollani sähkökäyttöinen golf-auto, ja yhden kesän perusteella olen jo todennut sen käyttömukavuuden, käytön edullisuuden, huoltovapauden ja toimintasäteen riittävyyden.

Toivotan kaikki innolla mukaan tekemään uutta sähköisen liikenteen tulevaisuutta.


Jorma Turunen
toimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti